Borderlands
Přidal/a uno dne March 16 2010 15:31:13
V textovom editore otvor súbor "WillowGame.ini" ktorý je v adresári:
"\My Documents\My Games\Borderlands\WillowGame\Config".

Vyhľadaj a zmeň v ňom hodnoty podľa nasledujúceho zoznamu, súbor ulož a spusti hru.

"bDemiGodMode" na "true" - nesmrteľnosť
"WeaponReadyMax" na "4" - navýšenie slotov na zbrane
"InventorySlotMax_Misc" na ľubovoľné číslo - nastaví maximum inventára
2x "bIgnoreFriendlyFire" na "false" - môžeš ublížiť aj spoluhráčom
"bIgnoreNPCFriendlyFire" na "false" - NPCčka si môžu navzájom ublížiť
"bBossesRegenHealthOnReset" na "true" - bossovia nezískajú zdravie po smrti
"bResurrectAllPlayersWhenOneDies" na "true" - oživenie všetkých hráčov ak niekto
zomrie